Након завршетка Другог свјетског рата имале су за циљ да обнове и изграде привреду и инфраструктурне објекте у порушеној земљи. Многобројни омладинци градили су аутопутеве, пруге, фабрике, чак и читаве градове. Највеће радне акције дешавале су се у периоду од 1946. до 1952. године. Кроз акције је прошло више од два милиона људи, изграђене су пруге, путеви и многобројни велики објекти.
Извор РТС