Социјалисти Крушевца дају пуну подршку радничким синдикатима

Социјалисти Крушевца дају пуну подршку радничким синдикатима за протесте које изражавају против доношења Закона о раду којим се битно умањују радничка парава. Изражавамо и протест против антирадничких реформи највљених од стране Министра привреде. Противљење Закону о раду и другим антирадничким законима није противљење највљеним брзим привредним реформама, већ је противљење укидању радничких права као једне од највреднијих друштвених тековима у Србији које су се изродиле у 20 веку. Реформе не мора да се односе само на сузбијање права, већ и на проширивање права и зашто би Србија данас била једина Еврпоска земља у којој се радничка права на нај ригиднији начин сузбијају. Хоћемо Србију по угледу на најразвијеније Европске земље у коме су права запослених и социјална заштита највеће друштвено богатство.

 
Владимир Тасић - председник
Градског одбора СПС Крушевац


СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
ГРАДСКИ ОДБОР СПС КРУШЕВАЦ
23.01.2014. ГОДИНЕ, КРУШЕВАЦ

ВЕЋЕ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КРУШЕВАЦ

КРУШЕВАЦ

Поштовани,

Социјалисти Крушевца, су са Вама, у радничкој борби и настојењима да се спречи доношење Закона о раду, којим се битно умањују права запослених, за које су се радници Србије изборили пре више десетина година.

Уз апсолутну подршку коју Вам дајемо и ми лично изражавамо протест за било какво умањење права радника и запослених у демократској Србији, која се определила за заједништво са највећиим Европским државама у којима сеу права радника и њихових породица максимално заштићена.

С поштовањем,

ГРАДСКИ ОДБОР СПС КРУШЕВАЦ
Председник Владимир Тасић

СИГУРНИМ КОРАКОМ У БУДУЋНОСТ!