Pfeil НОВИ САЈТ arrow VESTI arrow Saopštenja arrow SPS-PUPS - Predstavljamo odbornike

SPS-PUPS - Predstavljamo odbornike PDF Štampaj E-pošta
Autor ljuba   
Sunday, 13 April 2008
ASviProgrami

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ !

 

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ КАНДИДАТЕ ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА СА ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ(СПС) - 

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС)

МИЛИСАВ ПАВЛОВИЋ

 

       РОЂЕН 1946.ГОДИНЕ, У ПАДЕЖУ.ПОЗНАТ ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У ПАДЕЖУ И КРУШЕВЦУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО  КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУР-НОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА ОБРАЗОВНОГ, КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У СВОМ СЕЛУ И КРУШЕВЦУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ОД ОСНИВАЊА.

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА МИЛИСАВОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕ-ШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, МИЛИСАВА ПАВЛОВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРА-МСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И МАЈДЕВА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ;БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ  ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУ-НОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИ-ЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА ПАДЕЖА И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА МИЛИСАВА ПАВЛОВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

МИРКО ЈОВАНОВИЋ

 

       РОЂЕН 1949.ГОДИНЕ, У ШАШИЛОВЦУ.ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ПОЗНАТ ДРУШТВЕНИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У ШАШИЛОВЦУ  И КРУШЕВЦУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО ИЗГРА-ДЊИ ФАБРИКЕ14 ОКТОБАР, ДРЖАВНИХ ОРГАНA И  КОМУНЛАНО ИНФРА-СТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПО-РТСКОГ ЖИВОТА У КРУШЕВЦУ.

      ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ,ОДБОРНИК У СО КРУШЕВАЦ.

      У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА МИРКОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИ-ЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИ-ЛА НА ВЛАСТИ. И КАДА ЈЕ МИРКО БИО ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА СО КРУШЕВАЦ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ЈОВАНОВИЋ МИРКА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ-СКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА, ШАШИЛОВЦА И КРВАВИЦЕ, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂА-НИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА  СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ  ГРАЂАНИ-МА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НА-БАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА,САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИ-ЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИ-ЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВOТА ШАШИЛОВЦА И КРВАВИЦЕ И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА МИРКА ЈОВАНОВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ


Љубодраг Обрадовић - Љупче
 

РОЂЕН 1954.ГОДИНЕ, У ТРЕБОТИНУ. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ПОЗНАТ ДРУШТВЕНИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У ТРЕБОТИНУ И КРУШЕВЦУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО ИЗГРАДЊИ, КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У СВОМ КРАЈУ. КУЛТУРНИ РАДНИК И ИДЕЈНИ ТВОРАЦ ФЕДРАРА.

ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ, ОДБОРНИК У СО КРУШЕВАЦ.

У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ЉУБОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ.

ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ЉУБОДРАГА ОБРАДОВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И ТРЕБОТИНА, ЖАБАРА И М.ВРБНИЦЕ, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА  СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ  ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА МЗ ЖАБАРЕ И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА ЉУБОДРАГА ОБРАДОВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ - ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

          

МИРЈАНА ЦРНОГЛАВАЦ

 

       РОЂЕНА 1960.ГОДИНЕ, У ВЕЛИКОЈ КРУШЕВИЦИ. ДРУШТВЕНИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У ВЕЛИКОЈ КРУШЕВИЦИ, КОЈА ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИЛА КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ СВОГА СЕЛА.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ .

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА МИРЈАНОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕ-ШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, МИРЈАНЕ ЦРНОГЛАВАЦ, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРА-МСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И ВЕЛИКЕ КРУШЕВИЦЕ, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕ-СПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТА-РИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ  ГРАЂАНИМА; БЕС-ПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИ-ЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ,А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА МЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРУ ДОМАЋИЦУ И РАДНИКА МИРЈАНУ ЦРНОГЛАВАЦ, 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

МОМИР БИЋАНИН

 

       РОЂЕН 1952.ГОДИНЕ,У МАЧКОВАЦУ. ПОЗНАТ ДРУШТВЕНИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У МАЧКОВЦУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖО-ВАЊЕ ПОСВЕТИО ИЗГРАДЊИ КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У СВОМ СЕЛУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ .

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА МОМИРОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕ-ШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, МОМИРА БИЋАНИНА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ-СКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И МАЈДЕВА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА;РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПО-МОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНО-ЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИ-ЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА МАЧКО-ВАЦА И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА МОМИРА БИЋАНИНА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Мр ПЕТАР СТЕПАНОВИЋ ПЕПИ, доктор ветерине

 

       РОЂЕН 1970.ГОДИНЕ., ЖИВИ И РАДИ У ШАВРАНУ.ПОЗНАТ ДРУШТВЕНИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА УКРУШЕВЦУ И ДОЛИНИ РАСИНЕ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО ИЗГРАДЊИ КОМУНЛАНО ИН-ФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА ОБРАЗОВНОГ, КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА КРУШЕВЦА И РАСИНСКОГ КРАЈА..

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ .

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ПЕПИЈЕМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИ-ЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИ-ЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, Мр ПЕТРА СТЕПАНОВИЋА ПЕПИЈА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕ-ДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И МАЈДЕВА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕС-ПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТА-РИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ  ГРАЂАНИМА; БЕС-ПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА,САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИ-ЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА МЗ НАУПАРЕ, ГОРЊИ СТЕПОШ И ШАВРАНЕ И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА Мр ПЕТРА СТЕПАНОВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

Професор РАДЕ ЦЕВТКОВИЋ

 

       РОЂЕН 1961.ГОДИНЕ.ПРОФЕСОР, ЖИВИ И РАДИ У КРУШЕВЦУ.ПОЗНАТ ДРУШТВЕНИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У МЗ МУДРАКОВАЦ И ДОЛИНИ РАСИНЕ,КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО ИЗГРАДЊИ КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА ОБРАЗО-ВНОГ, КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА КРУШЕВЦА И РАСИН-СКОГ КРАЈА..

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ .

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА РАДЕТОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИ-ЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИ-ЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, РАДЕТА ЦВЕТКОВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ-СКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕ-СПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА  СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА,САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРО-ДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕ-РИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВО-ЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА МУДРАКОВЦА  И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА РАДЕТА ЦВЕТКОВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

ИНГ.РАДОМИР ВУЛИЋ-РАКА

 

       РОЂЕН 1950.ГОДИНЕ. У КУКЉИНУ. ПОЗНАТИ ДРУШТВЕНИ РАДНИК И ВЕ-ЛИКИ АКТИВИСТА У КУКЉИНУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО ИЗГРАДЊИ КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПО-ДИЗАЊУ НИВОА ОБРАЗОВНОГ, КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВО-ТА КУКЉИНУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ .

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА РАКОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИ-ЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИ-ЛА НА ВЛАСТИ И КАДА ЈЕ РАКА БИО ПРЕДСЕДНИК МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, РАДОМИРА ВУЛИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ-СКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИ-ЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕ-РИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80%ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВО-ЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА КУКЉИНА  И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА РАДОМИРА ВУЛИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ , СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

СВЕТИСЛАВ РАКИЋ

 

       РОЂЕН 1948.ГОДИНЕ.У ЧИТЛУКУ. ПОЗНАТИ ДРУШТВЕНИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У ЧИТЛУКУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО ИЗГРАДЊИ КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПО-ДИЗАЊУ НИВОА ОБРАЗОВНОГ, КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВО-ТА У ЧИТЛУКУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ .

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА СВЕТОМ, КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИ-ЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИ-ЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, СВЕТИСЛАВА РАКИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ-СКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА;РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА,ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИ-ЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕ-РИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВО-ЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА ЧИТЛУКА И ОП-ШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА СВЕТИСЛАВА РАКИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

 

 
ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

СЛАЂАН ЈОСИЈЕВИЋ

 

       РОЂЕН 1981.ГОДИНЕ. У ЛАЗАРЕВЦУ. ОМЛАДИНСКИ АКТИВИСТА У ЛАЗА-РЕВЦУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО ИЗГРАДЊИ КОМУНА-ЛНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА ОБРАЗОВНОГ, КУ-ЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У ЛАЗАРЕВЦУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ .

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА СЛАЂАНОМ, КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕ-ШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, СЛАЂАНА ЈОСИЈЕВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ-СКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ  ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИ-ЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕ-РИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВО-ЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА ЛАЗАРЕВЦА И ОП-ШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА СЛАЂАНА ЈОСИЈЕВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕ-ЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

  

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ         

 РУЖИЦА ПЕТРОНИЈЕВИЋ

 

       РОЂЕН 1981.ГОДИНЕ.. ЖИВИ У ЈАБЛАНИЦИ. ОДЛИЧАН СТУДЕНТ УЧИТЕЉ-СКОГ ФАКУЛТЕТА.ОМЛАДИНСКИ АКТИВИСТА., КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ   АНГА-ЖОВАЊЕ ПОСВЕТИЛА ПОДИЗАЊУ НИВОА ОБРАЗОВНОГ, КУЛТУРНО ЗАБА-ВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У ЈАБЛАНИЦИ И КРУШЕВЦУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ И ПОТПРЕДСЕДНИК ОО СПС КРУШЕВАЦ..

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА РУЖИЦОМ, КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕ-ШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, РУЖИЦЕ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРА-МСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИ-ЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕ-РИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВО-ЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА ЈАБЛАНИЦЕ И ОП-ШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ СТУДЕНТА, ВАШЕГ СУГРАЂАНИНА ИЗ ДОМАЋИНСКЕ КУЋЕ РУЖИЦУ ПЕТРОНИЈЕВИЋ 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУ-ДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИ-ЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

ЈОВАН ВЕСИЋ

 

       РОЂЕН 1952.ГОДИНЕ, У ПЕПЕЉЕВЦУ.ПОЗНАТ ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У ПЕПЕЉЕВАЧКОМ КРАЈУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВО-ЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО ИЗГРАДЊИ ИНДУСТРИЈЕ 14 ОКТОБАРИ КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА КУ-ЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У СВОМ СЕЛУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ОД ОСНИВАЊА.

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ЈОВАНОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕ-ШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ЈОВАНА ВЕСИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕ-ВЦА И ПЕПЕЉЕВЦА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕ-ЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА  СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ  ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКО-ЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕ-ШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПО-МОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНО-ЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕ-НЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИ-ЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА ПЕПЕЉЕ-ВЦА И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА ЈОВАНА ВЕСИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ , СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

ЉУБИША ЧОЛАКОВИЋ

 

       РОЂЕН 1965.ГОДИНЕ, У МАЈДЕВУ. ПОЗНАТ ДРУШТВЕНИ РАДНИК И ВЕЛИ-КИ АКТИВИСТА У МАЈДЕВУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПО-СВЕТИО ИЗГРАДЊИ ИНДУСТРИЈЕ ХИЖУПАИ КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУ-КТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТ-СКОГ ЖИВОТА У СВОМ СЕЛУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ .

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ЉУБИШОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕ-ШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИ-ЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ЉУБИШЕ ЧОЛАКОВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРА-МСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И МАЈДЕВА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА  СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ  ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА,САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ;МАТЕРИЈАЛНУ ПО-МОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНО-ЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИ-ЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА МАЈДЕ-ВА И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА ЉУБИШУ ЧОЛАКОВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

ЗЛАТКО МИЛОШЕВИЋ

 

       РОЂЕН 1959.ГОДИНЕ У СУШИЦИ. ПОЗНАТ ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКИ РАД-НИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА,КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПО-СВЕТИО  КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У СВОМ СЕЛУ И ДОЛИНИ РИ-БАРСКЕ РЕКЕ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ.

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ЗЛАТКОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИ-ЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИ-ЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ЗЛАТКА МИЛОШЕВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ-СКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И СУШИЦЕ, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА  СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПО-МОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНО-ЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИ-ЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА СЕЛА И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА,ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА ЗЛАТКА МИЛОШЕВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ,ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ.

 

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ИВАН АКСЕНТИЈЕВИЋ

 

       РОЂЕН 1973.ГОДИНЕ, У КАОНИКУ. ДИПЛОМИРАНИ ЈЕ ЕКОНОМИСТРА. ВЕОМА АНГАЖОВАН ДРУШТВЕНИ И СПОРТСКИ РАДНИК. ПОТПРЕДСЕДНИК ОО СПС КРУШЕВАЦ. ВЕЛИКО РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО  КОМУНЛ-АНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБА-ВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У СВОМ КАОНИКУ И ОПШТИНИ КРУШЕВАЦ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ.

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ИВАНОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИ-ЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИ-ЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ИВАНА АКСЕНТИЈЕВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРА-МСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И КАОНИКА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПО-МОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНО-ЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕ-НЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИ-ЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА КАОНИ-КА И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА,ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА ИВАНА АКСЕНТИЈЕВИЋА, 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ.

 

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

ДУШАН НОВАКОВИЋ

 

       РОЂЕН 1948.ГОДИНЕ, У ВИТАНОВЦУ.ПОЗНАТ ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У ВИТАНОВАЧКОМ КРАЈУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО  КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУ-РНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У СВОМ СЕЛУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ОД ОСНИВАЊА.

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ДУШКОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИ-ЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ, КАДА ЈЕ ВИТАНОВАЦ БИО ЈЕДНА ОД ПОЉОПРИВРЕДНО НАЈРАЗВИЈЕНИЈИХ СРЕДИНА У ОПШТИНИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ДУШАНА НОВАКОВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРА-МСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И ВИТАНОВЦА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА  СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА ВИТАНОВЦА И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА ДУШАНА НОВАКОВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ.

 

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

ЖИВОТИЈЕ БОГДАНОВИЋ-ЖИКА

 

       РОЂЕН 1954.ГОДИНЕ, У ВЕЛИКОМ ШИЉЕГОВЦУ.ПОЗНАТ ДРУШТВЕНИ  РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У ВЕЛИКОМ ШИЉЕГОВЦУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО  КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУР-НОМ РАЗВОЈУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ОД ОСНИВАЊА.

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ЖИКОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА,НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕ-ХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ, КАДА JЕ ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ БИО ЈЕДНА ОД ПОЉОПРИВРЕДНО НАЈРАЗВИЈЕНИЈИХ СРЕДИНА У ОПШТИНИ И СРБИЈИ.

        ПОСЕБНО АНГАЖОВАЊЕ ЖИВОТИЈА, БИЋЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ ОПШТИНА И НА ОБНОВИ ЗЗСРЕТЕН ДИНИЋКАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ ОВЕ ОПШТИНЕ.

ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ЖИКЕ БОГДАНОВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕ-</span>;ВЦА И В.ШИЉЕГОВЦА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕ-ЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ;БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА  СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКО-ЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШ-ТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ,А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕ-ТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИ-ЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА ВЕЛИ-КОГ ШИЉЕГОВЦА И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА ЖИВОТИЈА БОГДАНОВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ


              

ДРАГОМИР ЈЕВГЕНИЈЕВИЋ

 

       РОЂЕН 1937.ГОДИНЕ, У БЕЛАСИЦИ. ПОЗНАТ ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У БЕЛАСИЦИ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО  КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПО-ДИЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У СВОМ СЕЛУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ОД ОСНИВАЊА.

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ДРАГОМИРОМ

КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕ-ШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ,КАДА ЈЕ БЕЛАСИЦА  БИЛИ ЈЕДНА ОД ПОЉОПРИВРЕДНО НАЈРАЗВИЈЕНИЈИХ СРЕДИНА У ОПШТИНИ, А ЗАДЊИХ ОСАМ ГОДИНА ОНА ЈЕ УСПОРЕНА.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ДРАГОМИРА ЈЕВГЕНИЈЕВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕ-ДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И БЕЛАСИЦЕ, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА  СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ   ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБА-ВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МА-ТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ,А ПОРОДИ-ЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИ-ЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАР-СТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТ-СКОГ ЖИВИТА СЕЛА БЕЛАСИЦЕ, ПОДЈАСТРЕБАЧКОГ КРАЈА И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА ДРАГОМИРА ЈЕВГЕНИЈЕВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

ДУШКО БЛАГОЈЕВИЋ

 

       РОЂЕН 1964.ГОДИНЕ, У ВЕЛИКИМ КУПЦИМА.ПОЗНАТ ДРУШТВЕНО ПОЛИ-ТИЧКИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У КУПАЧКОМ КРАЈУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО  АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО  КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУР-НОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У СВОМ СЕЛУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ОД ОСНИВАЊА.

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ДУШКОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИ-ЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИ-ЛА НА ВЛАСТИ, КАДА СУ ВЕЛИКИ КУПЦИ  БИЛИ ЈЕДНА ОД ПОЉОПРИВРЕ-ДНО НАЈРАЗВИЈЕНИЈИХ СРЕДИНА У ОПШТИНИ. АНГАЖОВАЊЕ ДУШКА БИЋЕ НА ОБНОВИ  ЗЗЈАСТРЕБАЦ КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ РА-СИНСКОГ КРАЈА.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ДУШКА БЛАГОЈЕВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ-СКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И ВЕЛИКИХ КУПАЦА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА  СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБА-ВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МА-ТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦА-МА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИ-ЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАР-СТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТ-СКОГ ЖИВИТА КУПАЧКОГ КРАЈА И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА ДУШКА БЛАГОЈЕВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

ДРАГИША ЈОВАНОВИЋ

 

       РОЂЕН 1960.ГОДИНЕ, У ШТИТАРУ.ПОЗНАТ ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У ШТИТАРУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО  КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У СВОМ СЕЛУ. ПОСЕБНО СЕ ИСТИЧУЋИ У ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ КАО ПРЕДУСЛОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВИЈЕГ ЖИВОТА.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ .

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ДРАГИШОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА,НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕ-ШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ,КАДА СУ ШТИТАТРЕИ КУПАЧКИ КРАЈ БИЛИ ЈЕДНА ОД НАЈРАЗВИЈЕНИЈИХ СРЕДИНА У ОПШТИНИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ДРАГИШЕ ЈОВАНОВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРА-МСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И ШТИТАРА КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА  СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПО-МОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОДЕЧНЕ ПЛАТЕ; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА ШТИТАРА И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА СЕЛА ШТИТАРА И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА,ДОБРОГ ДОМАЋИНА И ПРИВРЕДНИКА ДРАГИШУ ЈОВАНОВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

ГОРАН МАРКОВИЋ

 

       РОЂЕН 1971.ГОДИНЕ, У КРУШЕВЦУ.ПОЗНАТ ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У БЕГОВОМ БРДУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ  АНГА-ЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО  КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИ-ЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У СВОМ СЕЛУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ .

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ГОРАНОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИ-ЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ, КАДА СУ БЕГОВО БРДО  И ЧИТЛУЧКИ  КРАЈ БИЛИ ЈЕДНА ОД НАЈРАЗВИЈЕНИЈИХ СРЕДИНА У ОПШТИНИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ГОРАНА МАРКОВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ-СКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И БЕГОВОГ БРДА, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА: БЕСПЛА-ТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА  СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ  ГРАЂАНИМА; БЕСПЛА-ТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕ-МЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИ-ЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОДЕЧНЕ ПЛАТЕ; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА  И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА СЕЛА БЕГОВО БРДО И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА,ДОБРОГ ДОМАЋИНА И РАДНИКА ГОРАНА МАРКОВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕ-ЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

ДРАГАН ВУЛИЋ

 

       РОЂЕН 1955.ГОДИНЕ, У КОЊУХУ. ПОЗНАТ ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У КОЊУХУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО РАЗВОЈУ ЗАДРУГАРСТВА, КОМУНЛАНО ИНФРА-СТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ ЖИВО-ТА У СВОМ СЕЛУ И КОЊУШКОМ КРАЈУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ОД ОСНИИВАЊА.

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ДРАГАНОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕ- ШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ДРАГАНА ВУЛИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ-СКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ ПОРО-ДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕ-РИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОДЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВО-ЈА КОЊУХА И ОБОГАЋИВАЊЕ КУЛТУРНО И СПОРТСКОГ ЖИВИТА СЕЛА МЗ КОЊУХ И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА,ДОБРОГ ДОМАЋИНА И ПРИВРЕДНИКА ДРАГАНА ВУЛИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕ-ЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

ДРАГАН ШЉИВИЋ

 

       РОЂЕН 1951.ГОДИНЕ, У ГЛОБОДЕРУ.ПОЗНАТ ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКИ РАДНИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У ГЛОБОДЕРУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО АНГАЖОВАЊЕ ПОСВЕТИО  КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗАЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВОТА У СВОМ СЕЛУ .

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ОД ОСНИИВАЊА.

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ДРАГАНОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕ-ШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ,КАДА ЈЕ ГЛОБОДЕР БИО ЈЕДНА ОД НАЈРАЗВИЈЕНИЈИХ СРЕДИНА У ОПШТИНИ, А ЗАДЊИХ ОСАМ ГОДИНА ОНА ЈЕ УСПОРЕНА.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ДРАГАНА ШЉИВИЋА, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ-СКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА И ГЛОБОДЕРА КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПО-МОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОДЕЧНЕ ПЛАТЕ.; ОБНОВУ ЗАДРУГАРСТВА КАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА ГЛОБОДЕРАКАО ОКОСНИЦЕ РАЗВОЈА ГЛОБОДЕРА И ОБОГАЋИВАЊА КУЛТУРНОГ И СПОРТСКОГ ЖИВИТА СЕЛА ГЛОБОДЕР И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА,ДОБРОГ ДОМАЋИНА И ПРИВРЕДНИКА ДРАГАНА ШЉИВИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

              

ДЕСАНКА ДЕСА ШЉИВИЋ, професор

 

 

       РОЂЕНА 1948.ГОДИНЕ, У ТЕКИЈАМА, ПРОФЕСОР ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА, АФИРМИСАН ПРОСВЕТНИ РАДНИК, УСПЕШНИ ДИРЕКТОР ОШВЛАДИСЛАВ САВИЋ-ЈАНУ ПАРУНОВЦУ И АКТИВАН ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКИ И КУЛТУРНИ РАДНИК.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ОД ОСНИИВАЊА.

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ,УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА ДЕСАНКОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕ- ШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, ДЕСАНКЕ ШЉИВИЋ, ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ-СКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕВЦА КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИОНЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80% ОД ПРОДЕЧНЕ ПЛАТЕ, КАО И ОБОГАЋИВАЊЕ КУЛТУРНЕ И СПОРТСКОГ ЖИВИОТА СЕЛА ТЕКИЈЕ И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА, 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ


СРЂАН ЧУПИЋ

 

       РОЂЕН 1966.ГОДИНЕ, У ЈОШЈУ. ПОЗНАТ ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКИ РАД-НИК И ВЕЛИКИ АКТИВИСТА У ЈОШЈУ, КОЈИ ЈЕ СВЕ СВОЈЕ РАДНО АНГАЖО-ВАЊЕ ПОСВЕТИО КОМУНЛАНО ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВОЈУ И ПОДИЗА-ЊУ НИВОА КУЛТУРНО ЗАБАВНОГ ЖИВОТА У СВОМ СЕЛУ.

       ЧЛАН ЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ОД ОСНИИВАЊА.

       У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, УЗ ВАШУ ПОМОЋ И САРАДЊУ СА СРЂАНОМ КАО ОДБОРНИКОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА, НАСТАВИЋЕ СЕ УСПЕШНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ЗАПОЧЕТИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ КАДА ЈЕ БИЛА НА ВЛАСТИ.

        ПОСТИГНУТИ ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ И СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА, СРЂАНА ЧУПИЋА,ГАРАНТУЈУ УСПЕШНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ СПС-ПУПС  ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕГ КРУШЕ-ВЦА И ЈОШЈА КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ И БЕСПЛАТНЕ ЛЕКОВЕ; БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СВЕ СТАРИЈЕ ОД 65.Г; ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЉИЖИЦУ СВИМ ГРАЂАНИМА; БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА; РЕГРЕСИРАНУ НАБАВКУ СЕМЕНА, ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАФТЕ; МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ ПОРО-ДИЦАМА ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ, А ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ БЕСПЛАТАН ВРТИЋ И СТАЛНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДО ПУНОЛЕТСТВА ДЕЦЕ; СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ СТАЛНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ; ПЕНЗИО-НЕРИМА ПЕНЗИЈЕ ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ И КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ВИСИНИ 80%ОД ПРОДЕЧНЕ ПЛАТЕ., КАО И ОБОГАЋИВАЊЕ КУЛТУРНЕ И СПОРТСКОГ ЖИВИОТА СЕЛА ТЕКИЈЕ И ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ.

        ГЛАСАЈУЋИ ЗА ВАШЕГ И НАШЕГ КАНДИДАТА,ДОБРОГ ДОМАЋИНА СРЂАНА ЧУПИЋА 11.МАЈА 2008.ГОДИНЕ, ЗА ЛИСТУ ПОД БРОЈЕМ 5. ОПРЕДЕ-ЉУЈЕТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ И ОДЛУЧУЈЕТЕ О БОЉЕМ, СРЕЋНИЈЕМ И СОЦИ-ЈАЛНО ПРАВЕДНИЈЕМ  ЖИВОТУ У НАШЕМ КРУШЕВЦУ И ЈОШЈУ.

 

ОДЛУЧНО ЗА КРУШЕВАЦ-ПОБЕДИ НЕПРАВДУ!

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ


Poslednji put ažurirano ( Monday, 14 April 2008 )
 
< Prethodno   Sledeće >
PRETRAGA
by pRe
© 2020 sps-ks.org
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.