На академији ће се ПОВЕЉА МИРА уручити проф.др. Момиру Булатовићу