ДОГОВОР О ПРЕДИЗБОРНИМ ЗАДАЦИМА ЧЛАНОВА СПС У МЗ УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ

Утврћени су конкретни задаци за све чланове СПС-а у МЗ Уједињене нације. Очекују се бољи изборни резултати него 2016. год. СПС је стабилна политичка партија у Србији и Крушевцу.