У дому СПС-а у Крушевцу и данас 10. 2.2020. године настављене су бројне активности изборног штаба ГО СПС Крушевац. Састанцима су присуствовали: Драгољуб Раичевић - председник штаба и Владимир Тасић - председник ГО СПС Крушевац, координатор изборног штаба за потез Крушевац - Глободер, Никола Величковић из Мачковца и помоћник градоначелника за пољопривреду Марко Милојевић, као и чланови из Основнох организација СПС Станци, Кобиље, Велико Головоде, Мачковац, Глободер...