У просторијама ГО СПС-а Крушевац у Обилићевој 30, одржан је 25. 2.2019. године сасатанак Извршног одбора ГО СПС-а Крушевац. Састанком је председавао Владимир Тасић председник ГО СПС-а Крушевац, а на састанку је разматрана активност Месних одбора СПС. На крају су усвојени закључци о мерама које треба предузети у наредном периоду да се та активност интезивира.