ГО СПС Крушевац, на седници одржаној 22.10.2018. године, донео је оперативне одлуке у оквиру припрема за одржавање 10. Конгреса СПС 22.12.2018. године, а које се односе на сазивање и одржавање 12. Конференције градске организације СПС Крушевац на којој ће социјалисти Крушевца изабрати 41. делегата 10. Конгреса и предложити чланове органа СПС.

ГРАДСКИ ОДБОР ЈЕ ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕО ОДЛУКУ ДА СЕ НА 10.КОНГРЕСУ ПРЕДСЕДНИК СПС ИВИЦА ДАЧЦИЋ ПРЕДЛОЖИ ЗА ЈЕДИНОГ КАНДИДАТА ЗА НАЈОДГОВОРНИЈУ ФУНКИЈУ НА 10. КОНГРЕСУ.

Градски одбор је донео и одлуку о сазивању састанака Месних одбора на којима ће се изабрати делегати 12. Конференције водећи рачуна о најмањем избору 20% жена и 20% представника социјалистичке омладине. Сва  догађања у предконгресним активностима су орочена у терминима усклађеним са одлукама Главног одбора.

ЖИВЕО 10.КОНГРЕС СПС!